Media lokale si raportues me ndjeshmeri gjinore

Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” me mbështetjen e USAID-it nëpërmjet Assist Impact realizoi 3 trajnime për 60 gazetarë për raportimin e ndjeshëm gjinor në qytetin e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës në kuadrin të nismës “Zëri i Gruas në Media” Mungesa e integrimit gjinor në media po ndikon në rritjen...
Lexo me teper

Me shume gra profesioniste ne Media

Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje me mbështetjen e USAID nëpërmjet Assist Impact zhvilloi tri trajnime me 60 gra profesioniste mbi aksesin dhe pjesëmarrjen në Media në rrethin e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës në kuadër të nismës “Zëri i Gruas në Media”   Mungesa e integrimit gjinor në media po...
Lexo me teper

Manual mbi raportimin e ndjeshem gjinor

Manuali i parë mbi raportimin e ndjeshëm gjinor në Shqipëri është përgatitur për të zgjeruar informacionin qw u jepet gazetarëve rreth rëndësisë të raportimit të drejtë dhe përgjegjësisë për të ruajtur balancën gjinore në media.   Tiranë,Gusht 2015 – Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” me mbështetjen e USAID nëpërmjet...
Lexo me teper

Koalicioni për Shëndetin e Gruas diskuton situatën dhe rekomandime mbi parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit në Shqipëri

Tiranë, 17 tetor 2014 – Koalicioni për Shëndetin e Gruas, një grup organizatash të shoqërisë civile për cështjet gjinore dhe shëndetin, mbajtën sot një tryezë diskutimi mbi parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit në Shqipëri. Duke theksuar rëndësinë e shtimit dhe konsolidimit të përpjekjeve për forcimin e...
Lexo me teper
Faqe 1 nga 512345

Nese deshironi te publikoni ne kete portal nje informacion tjeter, ju lutem klikoni ne vijim.