Punesimi


 

Shkalla e Papunesise sipas Grup-moshave dhe gjinise

Shkalla e punësimit që përcaktohet si pjesa e popullsisë në moshë pune të një vendi që është e punësuar, për vitin 2009 është 64.3 përqind për meshkujt dhe 43.6 përqind për femrat. Krahasuar me vitet 2007 dhe 2008, shkalla e punësimit në vitin 2009 ka ardhur në rënie për femrat, ndërsa për meshkujt ky tregues është rritur krahasuar me vitin 2008.

Burimi: http://www.instat.gov.al/


Nese deshironi te publikoni ne kete portal nje statistike tjeter, ju lutem klikoni ne vijim.

 

Shënim: Statistikat e mësipërme janë mbledhur në sajë të punës në terren të koordinatoreve të kësaj iniciative nga të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe bashkëpunimit me institucionet përkatëse. Edhe pse janë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar një informacion të saktë dhe të përditësuar, mund të ekzistojnë pasaktësi. Për çdo pasaktësi që mund tëvini re, ju lutem të na informoni, që të proçedojmë menjëherë me ndryshimin përkatës. Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje, e ka realizuar këtë portal për informim të përgjithshëm të publikut dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë pasaktësi të informacionit statistikor të publikuar.