PolitikeNese deshironi te publikoni ne kete portal nje statistike tjeter, ju lutem klikoni ne vijim.

 

Shënim: Statistikat e mësipërme janë mbledhur në sajë të punës në terren të koordinatoreve të kësaj iniciative nga të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe bashkëpunimit me institucionet përkatëse. Edhe pse janë bërë të gjitha përpjekjet për të siguruar një informacion të saktë dhe të përditësuar, mund të ekzistojnë pasaktësi. Për çdo pasaktësi që mund tëvini re, ju lutem të na informoni, që të proçedojmë menjëherë me ndryshimin përkatës. Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje, e ka realizuar këtë portal për informim të përgjithshëm të publikut dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë pasaktësi të informacionit statistikor të publikuar.