Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim

Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SIDA) është Organizata Qeveritare Suedeze për Zhvillimin Ndërkombëtar. Puna e saj është të reduktojë varfërinë në botë duke reduktuar ndasitë ndërmjet të pasurve dhe të varfërve, duke rritur prodhimin e të mirave dhe shërbimeve, duke asistuar vendet në politikbërje dhe të sigurojë zhvillimin e pjesëmarrjes dhe  promovimin e […]

Lexo me teper

Ndihma Kombetare per Demokraci

NED është një fondacion privat dhe jo fitimprurës i dedikuar për rritjen dhe forcimin e institucioneve demokratike përreth botës. Karakteri jo-qeveritar i NED i jep një fleksibilitet që mundëson të punojë në rrethanat më të vështira nëpër botë dhe të përgjigjet menjëherë kur ka mundësi për ndryshim politik. NED është i përkushtuar për nxitjen e […]

...
Lexo me teper

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri

Ambasada e Sh.B.A. në Tiranë mbron dhe promovon interesat e Sh.B.A. dhe zhvillon marrëdhënie me Republikën e Shqipërisë nëpërmjet kontaktit me Qeverinë e Shqipërisë, si edhe me bashkësitë e biznesit, të punës, medias, qytetare, akademike, ushtarake, arsimore, të arteve e kulturës, si edhe me popullin në përgjithësi. Fushat me interes të përbashkët përfshijnë zhvillimin e […]

...
Lexo me teper

Instituti Demokratik Amerikan për Çështjet Ndërkombëtare

Instituti Demokratik Amerikan për Çështjet Ndërkombëtare eshte nje organizate jo-fitimprurese, jo-partiake dhe jo-qeveritare qe punon per mbeshtetjen dhe forcimin e institucioneve demokratike nepermjet pjesemarrjes qytetare, transparences dhe pergjegjesise ne qeverisje. NDI dhe partneret lokale punojne per te promovuar transparencen dhe pergjegjshmerine ne qeverisje duke ngritur organizata civile dhe politike, duke mbrojtur zgjedhjet dhe duke promovuar pjesemarrjen […]

...
Lexo me teper

Fondacioni Taci

Fondacioni Taci, i cili ndodhet në Tiranë, Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 2010 nga Rezart Taci. Qëllimi i Fondacionit Taci është të ndihmojë integrimin social të personave në nevojë dhe të minimizojë efektet e zhvillimit të pabarabartë. Fondacioni Taci jep mbeshtetje financiare për projekte në fushën e Shëndetit, Edukimit, Fuqizimit të […]

...
Lexo me teper