Dhuro

 

Nëse ke dëshirë dhe mundësi mund të bëhesh pjesë e kësaj iniciative duke dhënë kontributin tënd në formën e një mëbshtetje finaciare në mënyrë që kjo Platformë të zhvillohet dhe fuqizohet. Kontributi yt do të ishte një ndihmë për të mundësuar përparimin e synimit tonë për emancipimin dhe informimin e grave.

 

Intesa San Paolo Bank

Llogaria nr. 1055731802

IBAN AL29208110080000001055731802

************************************************************

Angazhohu

  Pjesëmarrja në vendimmarrje është një term i gjerë që përfshin disa kuptime të pjesëmarrjes direkte të qytetarëve në jetën politike, ekonomike, sociale si dhe shumë fushave të tjera. Në mënyrën ideale të pjesëmarrjes në vendimmarrje çdo aktor duhet të ketë zërin e tij në vendimet që merren dhe ndikojnë në jetën e tij.  Për […]

Lexo me teper

Informo

  Kjo platformë synon të përmbledhë statistikat në lidhje me përfaqësimin gjinor në vendimmarrje dhe t’i bëjë ato të aksesueshme lehtësisht nga çdo qytetar, organizatë apo institucion i interesuar. Gjithashtu nëpërmjet përmbledhjes së të gjithë studimeve, hulumtimeve e publikimeve që janë realizuar dhe do vijojnë të realizohen nga organizma publikë apo jopublikë, synojmë të krijojmë […]

Lexo me teper