Monitorimi i Gazetave

Rezultatet e monitorimit të gazetave gjatë Fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 tregojnë që në fokus të kryetitujve 52% ishin burra dhe vetëm 4% ishin gra.

Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon të analizojë pjesëmarrjen e grave dhe burrave ne Media dhe zbatohet nga Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” falë mbështetjes së National Endowment for Democracy.

 


  

Komento