Monitorimi i Medias për Emisionet “Talk Show”

Rezultatet e monitorimit te Medias për Talk Shows gjatë fushates per Zgjedhjet Parlamentare 2017 në Shqipëri, flasin per pabarazi te theksuar…

Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon të analizojë pjesëmarrjen e grave dhe burrave ne Media dhe zbatohet nga Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” falë mbështetjes së National Endowment for Democracy.

 

Monitorimi i Medias per Emisionet "Talk Show"


  

Komento