Arkiva e September, 2017

Monitorimi i Gazetave

Rezultatet e monitorimit të gazetave gjatë Fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 tregojnë që në fokus të kryetitujve 52% ishin burra dhe vetëm 4% ishin gra. Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon të analizojë pjesëmarrjen e grave dhe...
Lexo me teper

Monitorimi i Medias për Lajmet në Televizion

Rezultatet e monitorimit të Lajmeve gjatë edicioneve qendrore gjatë fushatës për Zgjedhjet Parlamentare 2017 në Shqipëri, tregojnë që burrat ishin burime të lajmeve në 7 nga 10 lajme në krahasim me gratë. Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon...
Lexo me teper

Monitorimi i Media Online

Rezultatet e monitorimit të Medias Online gjatë fushates për Zgjedhjet Parlamentare 2017 në Shqipëri, tregojnë që burrat ishin burim i lajmeve gjashtë herë më shumë në krahasim me gratë. Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon të analizojë pjesëmarrjen...
Lexo me teper

Monitorimi i Medias për Emisionet “Talk Show”

Rezultatet e monitorimit te Medias për Talk Shows gjatë fushates per Zgjedhjet Parlamentare 2017 në Shqipëri, flasin per pabarazi te theksuar… Monitorimi i çështjeve gjinore dhe medias gjatë fushatës Zgjedhore për Zgjedhjet Parlamentare 2017 është një nismë që synon të analizojë pjesëmarrjen e grave dhe burrave ne Media dhe zbatohet...
Lexo me teper