Entela Shkurtaj

Edukimi: 

 

2006 – 2009: Diplomuar në Fakultetin e shëndetit Publik, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

2011 – 2013: Master profesional në “Kirurgji Infermierore”, Fakulteti i shëndetit Publik, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

2012 – 2013: Master Profesional në “Menaxhim shëndetsor”, Issat University

2013 – 2017: Diplomuar në degën Drejtësi, në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

 

Veprimtaria:

 

2003 – 2005: Menaxhere Restoranti në Bologna, Itali

2009 – 2010: Sekretare e projektit “Rritja e standartit të OJF- ve në shqiperi”

2010 – 2011: Infermiere në Pavjonin e  Mikrokirurgjisë, Poliklinika Qëndrore, Vlorë

2011 – 2012: Kryeinfermiere e Poliklinikës Qëndrore, Vlorë

2013 – 2014: Drejtore e Posta Shqiptare SH.A Vlorë

2015 – 2016: Pedagoge në Universitetin “Reald”


  

Komento