Arkiva e June, 2017

Elda Hoti

Edukimi:    2010 – 2013: Fakulteti i Drejtësisë, Dega Juridik, Niveli Bachelor, Universiteti i Tiranës. 2013 – 1015: Fakulteti i Drejtësisë, Dega Juridik, Master Shkencor Penal, Universiteti i Tiranës...
Lexo me teper

Klarita Hyke

Edukimi:    1981-1984: Znj. Hyke ka përfunduar studimet në Institutin Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Në të njëjtin universitet është specializuar për “Drejtim dhe Administrim Arsimi” në vitin 2013. Veprimtaria:   Aktualisht Znj. Hyke është drejtoreshë kopshti....
Lexo me teper

Rinela Prifti

Edukimi:    2004-2008: Znj. Rinela ka përfunduar studimet në Universitetin “Fan Noli” në Korçë, Fakulteti  Ekonomik;  Dega Finance Nentor 2009- Korrik 2011: Master Shkencor;  Dega “Finance-Kontabilitet Veprimtaria:   Aktualisht Znj. Prifti punon si përgjegjëse e Sektorit të  Zbatimit të Projekteve, tek Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.3. Ajo zotëron shumë mirë 3 gjuhë...
Lexo me teper

Sonila Boçi

Edukimi:    1993-1998: Znj. Boçi ka kryer studimet universitare në Universitetin e Tiranës. Fakulteti Histori-Filologji. Dega Histori. 2004-2010: Doktoraturë në fushën e historisë; tema “Minoritetet në Shqipëri midis identitetit dhe integrimit (1939-1949)”; Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Departamenti i Historisë, Tiranë. Veprimtaria:   Eksperiencat e Znj.Boçi kanë qënë të shumëllojshme...
Lexo me teper

Irena Buxhuku

Edukimi:   Irena Buxhuku ka përfunduar studimet në Universitetin Ekonomik të Tiranës në degën e Zhvillimit të Ekonomisë Rurale. Veprimtaria:   Znj. Buxhuku aktualisht punon si Asistente Ekzekutive në Telekom. Eksperiencat e saj të mëparshme përfshijnë edhe asistente administrative në departamentin e Marketingut tek Neptun....
Lexo me teper

Elvira Pasho

Edukimi:   Elvira Pasho ka përfunduar studimet e larta ne degën e Mjekesisë gjatë periudhës 1980-1985. Veprimtaria:   Elvira Pasho ka ushtruar profesionin e mjekut dhe Drejtorit pranë Qendres Shëndetësore Piskove deri në Qershor të vitit 2014. Nga 2014 e në vazhdim kryen detyrën e Drejtorit te DSHP në Përmet.  ...
Lexo me teper

Matilda Çela

Edukimi:   Ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore për Fizikë. Znj. Çela zotëron edhe diplomë në Master Profesional në degën e “Menaxhimit të Arsimit”. Veprimtaria:   Znj. Çela që prej vitit 2015 është pedagoge e jashtme në Universitetin”Eqrem Çabej” në Gjirokastër....
Lexo me teper

Mirela Kumbaro Furxhi

Edukimi:   Znj. Mirela Kumbaro Furxhi në vitin 2009 ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave në fushën e Studimeve Përkthimore pranë Universitetit të Tiranës. Ka mbrojtur Diplomën për Master në Përkthim dhe Komunikim Ndërkulturor në vitin 1994, në E.S.I.T – Paris III, Universiteti i Sor­bonne – Nouvelle, në Paris, Francë. Ka...
Lexo me teper

Freskida Çako

Edukimi:   Znj. Çako ka përfunduar studimet për Administrim Publik në Universitetin “Eqrem Çabej”. Veprimtaria:   Nga eksperienca të mëparshme znj. Çako ka punuar Shefe Finance ne Gjirokastër, më pas Shefe IT. Aktualisht është Kryetare e Degës së Arkivit, në Drejtorinë Rajonale të sigurimeve Shoqërore, Gjirokastër....
Lexo me teper
Faqe 1 nga 212