Merita Hoxha

Edukimi:

 

 

Ka studiuar në Shkollën e Mesme e Përgjithshme, Kukës

Ka studiuar për Punë Sociale, pranë Universitetit të Tiranës

Veprimtaria:

 

 

2012 – në vazhdim – Punonjëse Sociale në “Qendra e Gruas Kukës”

2009 – 2012 – Drejtore e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kukës

2006 – 2008 – Drejtore e statistikave, Qarku Kukës

2000 – 2006 – Administratore sociale pranë Bashkisë Kukës

2000 – 2006 – Koordinatore e reporterëve të rinj (Troç, UNICEF, RTVSH)   

Experienca e Trajnime të Ndryshme:

 

 

2014 -2015 – Programet për trajnimin e kandidatëve: Menaxhimi i fushatës elektorale, Strategjinë e marrëdhënieve me publikun dhe rritjen e numërit të votuesve, nga Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje

Prill 2005 – Integrimi Gjinor në Politikat Publike në nivel lokal (Çertifikatë Training of Trainers)

Korrik 2004 – Trajnim mbi lajmin televiziv  (UNICEF, RTVSH)

Korrik  2003 –  Trajnimi i Katërt Kombëtar  i Reporterëve të rinj në Troç

Dhjetor 2002 – Trajnimi i Tretë Kombëtar  i Reporterëve të rinj ne Troç

Shkurt 2000 – Dhuna në familje ; Trafikimi i femrave; E drejta për t’u organizuar CRS

Dhjetor 2000 – Trajnimi Kombëtar  i Reportereve të rinj (UNICEF, RTVSH, ISHM)

Maj 1999 – Refugees Group Counselling Trauma, Loss Grief ; Bethany International Services


  

Komento