Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” ka hapur thirrjen për Ekspertë Kombëtarë në realizimin e trajnimit për lidershipin rinor në kuadër të iniciativës “Fuqizojmë të Rinjtë, Parandalojmë Dhunën” mbështetur nga Organizata Rinore SHL. Detyra e përgjithshme e Ekspertit/es Kombëtar/e është zhvillimi i një ose më shumë trajnimeve për të rinjtë...
Lexo me teper