Nje lider duhet te kete: Vizionin e duhur, Aftesine per ta realizuar dhe kapacitetin
per te qene sa me afer njerezve. Keto jane karakteristika qe nje grua i sjell me se miri
ne politike - Mariam Anderson

Suksesi vjen nga perpjekjet - Sofokliu

Progresi i gruas eshte progres per shoqerine
dhe progresi i shoqerise, eshte progres per gruan. - Hillary Clinton

Nje lider duhet te kete: Vizionin e duhur, Aftesine per ta realizuar dhe kapacitetin
per te qene sa me afer njerezve. Keto jane karakteristika qe nje grua i sjell me se miri
ne politike - Mariam Anderson

Suksesi vjen nga perpjekjet - Sofokliu

Progresi i gruas eshte progres per shoqerine
dhe progresi i shoqerise, eshte progres per gruan. - Hillary Clinton

Gra Eksperte

Gratë Eksperte është databaza e parë online në Shqipëri, që ka për qëllim të promovojë gratë në fusha të ndryshme të ekspertizës dhe t’i lidhë ato me institucionet publike, OJF-të, gazetarët, producentët dhe grupet mediatike, të cilët janë në kërkim të të ftuarve dhe burimeve. Kjo hapësirë është krijuar në kuadër të nismës “Zëri i Gruas në Media”, mbështetur nga USAID nëpërmjet Assist Impac​t dhe NED ​dhe realizohet nga Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje​”

Në Fokus

Media 4 Equality

Media 4 Equality është hapësira parë online në Shqipëri, që synon të rrisë përgjegjësinë e Medias shqiptare rreth raportimit të ndjeshëm gjinor dhe të ekspozojë diskriminimin gjinor dhe misogjeninë të grave dhe vajzave në media. Ne u bëjmë thirrje gazetarëve dhe individëve t'i thonë ndal diskriminimit gjinor në media dhe të bëhen agjentë të ndryshimit duke iu bashkuar lëvizjes sonë për të raportuar diskriminimin gjinor në Media. Kjo hapësirë është krijuar në kuadër të nismës "Zëri i Gruas në Media", me mbështetjen e National Endowment for Democracy (NED) dhe zbatohet nga Rrjeti i Grave Barazi në Vendimmarrje.

Të Reja

Elda Hoti
... Lexo më tepër

Klarita Hyke
Edukimi:    1981-1984: Znj. Hyke ka përfunduar studimet në Institutin Pedagogjik "Aleksandër Xhuvani", Elbasan. Në të njëjtin universitet është specializuar për "Drejtim dhe Administrim Arsimi" në vitin 2013. Veprimtaria:   Aktualisht Znj. Hyke është drejtoreshë... Lexo më tepër

Rinela Prifti
Edukimi:    2004-2008: Znj. Rinela ka përfunduar studimet në Universitetin "Fan Noli" në Korçë, Fakulteti  Ekonomik;  Dega Finance Nentor 2009- Korrik 2011: Master Shkencor;  Dega “Finance-Kontabilitet Veprimtaria:   Aktualisht Znj. Prifti punon si përgjegjëse e Sektorit të  Zbatimit të Projekteve, tek Agjencia... Lexo më tepër

Sonila Boçi
Edukimi:    1993-1998: Znj. Boçi ka kryer studimet universitare në Universitetin e Tiranës. Fakulteti Histori-Filologji. Dega Histori. 2004-2010: Doktoraturë në fushën e historisë; tema “Minoritetet në Shqipëri midis identitetit dhe integrimit (1939-1949)”; Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Departamenti i... Lexo më tepër

Irena Buxhuku
Edukimi:   Irena Buxhuku ka përfunduar studimet në Universitetin Ekonomik të Tiranës në degën e Zhvillimit të Ekonomisë Rurale. Veprimtaria:   Znj. Buxhuku aktualisht punon si Asistente Ekzekutive në Telekom. Eksperiencat e saj të mëparshme përfshijnë edhe asistente administrative në departamentin e Marketingut tek... Lexo më tepër

Mimoza Çomo
Edukimi:   Mimoza Como ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës në degën Biologji- Kimi. Veprimtaria:   Znj. Como është perfekte e Qarkut... Lexo më tepër

Elvira Pasho
Edukimi:   Elvira Pasho ka përfunduar studimet e larta ne degën e Mjekesisë gjatë periudhës 1980-1985. Veprimtaria:   Elvira Pasho ka ushtruar profesionin e mjekut dhe Drejtorit pranë Qendres Shëndetësore Piskove deri në Qershor të vitit 2014. Nga 2014 e në vazhdim kryen detyrën e Drejtorit te DSHP në... Lexo më tepër

Matilda Çela
Edukimi:   Ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore për Fizikë. Znj. Çela zotëron edhe diplomë në Master Profesional në degën e “Menaxhimit të Arsimit”. Veprimtaria:   Znj. Çela që prej vitit 2015 është pedagoge e jashtme në Universitetin”Eqrem... Lexo më tepër

Mirela Kumbaro Furxhi
Edukimi:   Znj. Mirela Kumbaro Furxhi në vitin 2009 ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave në fushën e Studimeve Përkthimore pranë Universitetit të Tiranës. Ka mbrojtur Diplomën për Master në Përkthim dhe Komunikim Ndërkulturor në vitin 1994, në E.S.I.T - Paris III, Universiteti i Sor­bonne - Nouvelle, në Paris,... Lexo më tepër

Freskida Çako
Edukimi:   Znj. Çako ka përfunduar studimet për Administrim Publik në Universitetin "Eçrem Çabej". Veprimtaria:   Nga eksperienca të mëparshme znj. Çako ka punuar Shefe Finance ne Gjirokastër, më pas Shefe IT. Aktualisht është Kryetare e Degës së Arkivit, në Drejtorinë Rajonale të sigurimeve Shoqërore,... Lexo më tepër